Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Nội Thất Nhà Lee!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi Nội Thất Nhà Lee.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi, không được ngăn trở các dịch vụ chúng tôi tung ra thị trường. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý nội dung, sản phẩm mà chúng tôi đưa ra.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền.

Chính sách bảo mật về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên website Noithatnhalee.com

Nội dung của bạn bên trong dịch vụ của chúng tôi.

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa.

Trách nhiệm pháp lý về các dịch vụ tại Noithatnhalee.com

Dịch vụ của chúng tôi đưa ra được luật phát nước Việt Nam cho phép và lưu hành trên các hệ thống, internet online chúng tôi hoàn toàn chịu các trách nhiệm về pháp lí mà chúng tôi đưa ra. Một số hình ảnh và nội dung nếu có vi bản quyền của người khác xin thông báo đến quản trị viên để được gỡ bỏ.

Về các điều khoản này

Các điều khoản về dịch vụ sản phẩm mà chúng tôi cung cấp hoàn toàn có thể sửa đổi theo thời gian, sửa đổi để phù hợp các chính sách, yêu cầu mà chúng tôi đưa ra nhằm tăng độ uy tín cảu chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản chúng tôi đưa ra.

Mọi thắc mắc về điểu khoản sự dụng dịch vụ tại Noithatnhalee.com hay cần tư vấn về các dịch vụ, sản phẩm vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.