Chính sách hoàn tiền

Nội Thất Nhà Lee sẽ hoàn tiền 100% đối với tất cả các trường hợp sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Hoàn tiền một phần trong một số trường hợp nhất định khi khách hàng trả lại hàng theo chính sách đổi trả

Thời gian hoàn tiền

Nội Thất Nhà Lee sẽ hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hàng trả lại. Tiền sẽ được chuyển khoản cho bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc. Tuy nhiện tùy vào thủ tục từ phía ngân hàng, có thể phải mất thêm 1-2 ngày nữa bạn mới thấy số tiền hoàn lại trong tài khoản của mình.

Nếu bạn không nhận được tiền sau 4 ngày làm việc kể từ khi bạn được thông báo chấp nhận hoàn tiền. Hãy liên hệ với Nội Thất Nhà Lee để được hướng dẫn. Bạn cũng có thể liên hệ với ngân hàng của mình để kiểm tra khoản tiền hoàn lại.

Hoàn tiền bị thiếu

Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi chỉ hoàn tiền một phần cho bạn. Ví dụ bạn yêu cầu trả lại sản phẩm chưa sử dụng nhưng không còn bao bì gốc… Phần khấu trừ sẽ không vượt quá 20% giá trị đơn hàng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi.